Research Projects

TUBITAK 121N768

İki Boyutlu Van Der Waals Manyetik Yapılarında Moire Yapıları Ile Egziton Özelliklerinin Mühendisliği 

2022-2025
Doç. Dr. Serkan Ateş


TUBITAK 121F041

İzole Olmuş Tek Perovskit Kuantum Noktaların Optik, Elektronik ve Manyeto-Optik Özellikleri

2021-2024
Doç. Dr. Serkan Ateş


TUBITAK 117F296

Kozmolojide Bose-Einstein Yoğuşmasının Oluşması ve Çökmesi ve Karanlık Madde Kara Delikleri

2018-2021
Prof. Dr. Recai Erdem


TUBITAK 118F083

SU(2)-değişmez Hund etkileşimi içeren Çok-orbitalli Anderson Modeli ile kuantum Monte Carlo çalışması

2018-2021
Prof. Dr. Nejat Bulut


TUBITAK 117F495

Altıgen bor nitrür kusur merkezlerinden elde edilen tek fotonlar ile kuantum kriptoloji

2018-2021
Doç. Dr. Serkan ATEŞ


TUBITAK 118F119

Altıgen bor nitrür temelli tek-foton kaynaklarının grafen ve fotonik mikro kavitelerle etkileşimi

2018-2021
Doç. Dr. Serkan ATEŞ


TUBITAK 117F131

Yeni nesil iki boyutlu malzemelerde termoelektrik verimin nanoyapılandırma ile artırılması 

2017-2020
Prof. Dr. R. Tuğrul Senger


TUBITAK 116F188

Kuantum Anahtar Dağıtımı İçin Nanofotonik Işık Kaynakları

2017-2020
Assoc. Prof. Dr. Serkan Ateş


TUBITAK 116F152

Düzensiz grafen kuantum noktaların elektronik, manyetik, optik ve taşınım özellikleri

2017-2020
Assoc. Prof. Dr. A. Devrim Güçlü


TUBITAK 215E113

Terahertz Uygulamarı İçin Sıcaklığı Yükseltilmiş Kuantum Kademeli Lazerler

2015-2019
Prof. Dr. Lütfi Özyüzer


TUBITAK 115F549

Terahertz Dalgaları Duyarlı Soğutmasız Vanadyum Oksit Bolometre Dizisi 

2016-2019
Prof. Dr. Lütfi Özyüzer


TUBITAK 115F212

Parçacık Hızlandırıcılarında Higgs Kütlesindeki İnce Ayarın İzlerinin Sürülmesi

2015-2018
Prof. Dr. Durmuş Ali Demir


TUBITAK 115F092

Silikon Karbür Nanotel/ Karbon Nanotüp Heteroyapılı Hibrit Alan Emisyon Elektron Kaynağı

2015-2018
Assoc. Prof. Dr. Cem Çelebi


TUBITAK 114F341

Esnek Yapıdaki Titanyum Folyo Alttaş Üzerine Cu2znsns4 İnce Film Güneş Hücreleri

2015-2018
Assoc. Prof. Dr. Gülnur Aygün Özyüzer


TUBITAK 114F331

Grafen Nanoşeritlerde Elektronik Korelasyon Etkileri

2015-2018
Assoc. Prof. Dr. A. Devrim Güçlü


TUBITAK 114F397

Ultra İnce Geçiş Metali Dikalkojenitleri, III-V Grubu Bileşikleri Ve Bunların Heteroyapıları

2015-2018
Prof. Dr. R. Tuğrul Senger


TUBITAK 114F091

Süperiletken Metamalzeme Temelli Terahertz Bant-Geçirgen Filtreler

2014-2016
Prof. Dr. Lütfi Özyüzer


TUBITAK 113F349

Metal-Yalıtkan Geçiş Özellikli VO2 İle Gate Oksitli Ve Gate Oksitsiz Alan-Etkili Aygıt 

2014-2016
Asst. Prof. Dr. Gülnur Aygün Özyüzer


TUBITAK 113T242

Geçiş Elementi İçeren Moleküllerin Elektronik Özelliklerinin Kuantum Monte Carlo Metodu Ve Yoğunluk Fonksiyoneli Kuramını Kullanarak İncelenmesi

2014-2016
Prof. Dr. Nejat Bulut


TUBITAK 113F382

İki Boyutlu Elektronik Uygulamalar İçin Silisen Üretimi

2014-2016
Asst. Prof. Dr. Cem Çelebi


TUBITAK 112T773

Epitaxial Graphene Nanoribbon Meshes

2013-2016
Asst. Prof. Dr. Cem Çelebi


TUBITAK 109T240

Developing carbon monoxide (CO) sensors based on Carbon Nanotubes modified with various Calixarene molecules

2009-2012
Prof. Salih Okur


TUBITAK 106T597 

Spin-based Conductance and Magnetic Properties of Nanowires and Molecular Structures 

2007-2010
Prof. Tuğrul Senger


TUBITAK 107M218 

Structural and compositional characterization of plasma nitrided CoCrMo orthopedic alloy material 

2008-2010
Prof. Orhan Öztürk


TUBITAK 107T117 

The production and characterization of in-situ spectroscopic ellipsometric growth of thin HfO2 high–κ dielectric layers by sputtering technique 

2007-2010

Assoc. Prof. Gülnur Aygün


TUBITAK
107T235
The Effects of Orientation Changing Extra Dimensional Spaces on Vacuum Energy Density and Kaluza-Klein Modes

2007-2009

Prof.Recai Erdem


TUBITAK 107T569

Design of Robust Photonic Crystal Optical Fibers and Line Defect Waveguides

2007-2009

Assoc. Prof. Sami Sözüer


TUBITAK 108T238

Powerful Terahertz Emission of Intrinsic Josephson Junctions

2008-2009

Prof. Lütfi Özyüzer


TUBITAK 108T718

Optimization of Organic LED Devices with Modification of ITO Surface with Self-Assembled Monolayer (SAM) Technique

2009-2012

Assoc. Prof. Salih Okur


TUBITAK 108T547  

Calculation of the dynamics of atoms and molecules by semiclassical initial value representation (SC-IVR)

2008-2010

Asst. Prof. Celal Harabati


DPT 2009

Establishment of Applied Quantum Research Center

2009-2010

Prof. Lütfi Özyüzer 


BOREN 2008-Ç0190 

Fabrication of MgB2 Thin Film and Development of Superconducting Quantum Interference Chips

2008-2010

Prof. Doğan Abukay