100/2000 YÖK Doktora Bursları-Genişbant Teknolojileri (5G ve ötesi dahil) Mülakat Bilgisi

YÖK 100/2000 DOKTORA BURS PROGRAMI kapsamında bölümümüzde “Genişbant Teknolojileri (5G ve ötesi dahil)” üzerine doktora yapmak isteyen adayların değerlendirileceği online mülakat Microsoft TEAMS üzerinden aşağıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır. Adaylara mülakat ile ilgili bilgiler e-mail yoluyla iletilecektir.

 

Mülakat Tarihi: 14.09.2020 Pazartesi
Mülakat Saati: 10:00